hc20130413-ku-0064

Wijkbedrijf Bilgaard

Niet alleen woningen verbeteren, maar de hele wijk verbeteren

Meer ambitie, meer geld, meer energiebesparing en een betere leefbaarheid voor het standaard gereserveerde onderhoudsbudget voor huurwoningen. En niet alleen vr de bewoners, maar ook dr de bewoners. Is dit mogelijk? Dat is de vraag die de partijen achter het Wijkbedrijf zich hebben gesteld.

Stedelijke vernieuwing in een nieuwe jas: duurzame wijkverbetering. In Leeuwarden hebben Bouwgroep Dijkstra Draisma, KUUB, Ekwadraat en KAW Het Wijkbedrijf opgericht om deze ambitie waar te maken. We zijn gestart in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Bilgaard is een wijk van 3000 woningen met veel problematiek. Delen van Bilgaard waren niet prettig om te wonen. Hoge werkloosheid, drankmisbruik, een hoge mutatiegraad, overlast. Met als gevolg een leefbaarheidsmonitor die op fel-oranje staat. Hoog tijd om in te grijpen. Het Wijkbedrijf doet dat enerzijds door opknappen van woningen, maar vooral door de inzet van wijkbewoners en het creren van werk in de wijk.

Winnaar Slim&Snel selectie

Het Wijkbedrijf komt voort uit de Slim&Snel selectie van woningcorporatie WoonFriesland. Slim&Snel is een aanpak van energiesprong, genitieerd door Platform 31. WoonFriesland concentreert zich op wat het resultaat moet zijn. Het Wijkbedrijf is verantwoordelijk hoe dat resultaat behaald wordt. Deze herschikking van verantwoordelijkheden was nieuw voor alle partijen en maakte dat het Wijkbedrijf grote bewegingsvrijheid heeft in de inzet van uren en budget.